Guide: Alt du skal vide om skøder
Et skøde er en officiel registrering af, hvem der ejer en bolig. I denne artikel kigger vi nærmere på selve skødet, og reglerne omkring det.

Et skøde er en officiel registrering af, hvem der ejer en bolig. I denne artikel kigger vi nærmere på selve skødet, og reglerne omkring det.

 • Hvad er et skøde?
 • Hvad indeholder et skøde?
 • Hvad er et betinget skøde?
 • Er et skøde lovpligtigt?
 • Hvem skal udarbejde skøde?
 • Hvordan udarbejdes et skøde?
 • Hvordan underskriver jeg et skøde?
 • Hvad koster et skøde?

Hvad er et skøde?

Et skøde er et bevis på, at du ejer en fast ejendom.

Skødet er det sidste dokument der skal laves (og tinglyses), før overdragelsen af ejerskab går fra sælger til køber.

Når et endeligt skøde er tinglyst, betyder det altså at handlen er endelig.

Hvad indeholder et skøde?

Skødet indeholder sådan set alle informationer der er nødvendige for, at et ejerskifte kan finde sted. Det er ting så som:

 • Navn, adresse og CPR-nr. på købere og sælgere
 • Købesum og pantehæftelser
 • Overtagelsesdato
 • Offentlig ejendomsvurdering
 • Servitutter
 • Oplysninger om ejendommen
 • Ejendommens stand

Særligt de sidste punkter er relevante, i tilfælde af at der er tale om et betinget skøde.

Hvad er et betinget skøde

Et betinget skøde, er et skøde der indeholder betingelser der skal være overholdt, før det endelige skøde kan udstedes.

Det vil sige, at overdragelsen ikke er endelig endnu, da der er forbehold der skal overholdes, før det endelige skøde kan godkendes. Det kan f.eks. være fuldføring af bestemte renoveringer af ejendommen, eller at købesummen er betalt.

Er et skøde lovpligtigt?

Da et skøde er det endelige dokument i forbindelse med overtagelse af en ejendom, er det et lovkrav, at det bliver udarbejdet.

Et skøde skal tinglyses før det er gyldigt. Det er et krav, da det er måden man registrerer den nye ejers ret til ejendommen. Skødet er derfor først gyldigt når det er blevet tinglyst.

Hvem skal udarbejde et skøde?

Der er ikke nogen formel regel om, hvem der skal udarbejde skødet. Nogle steder er det f.eks. købers advokat, andre steder er det sælgers ejendomsmægler. Det kan også være køber eller sælger uden nogen form for tredjepart eller rådgivning, men de fleste vælger at få rådgivning, da det kan have meget dyre konsekvenser, hvis der er fejl i skødet.

Det skrives ind i købsaftalen, hvem der står for at få udarbejdet skødet.

Hos Estaldo er det sælger, der som udgangspunkt står for at få udarbejdet skøde, og køber der betaler tinglysningsafgiften.

I denne artikel kommer vi kun ind på selve skødet.

Hvordan udarbejdes et skøde?

Når det er aftalt i købsaftalen, hvem der skal udarbejde skøde, igangsættes processen.

Den ansvarlige for udarbejdelse, sender første udkast af skødet til den anden part, hvorefter dansen går frem og tilbage, før der er godkendelse fra alle parter om skødets indhold. 

Før i tiden skulle det hele nok klares med godt og gammeldags papir, men i den digitale hverdag tinglyses skøder digitalt.

Når skødet er underskrevet med NemID af bøde køber og sælger, bliver der sendt en besked til sælger og købers bank med en anmodning om, at købers nye lån oprettes samt sælgers gamle lån aflyses.

Når der er modtaget besked fra sælgers bank om, at deres gamle lån er aflyst, kan købesummen frigives til sælgers disposition.

Hvordan underskriver jeg et skøde?

Underskrivelse af skødet foregår på tinglysning.dk. Her kan du faktisk også give f.eks. din advokat fuldmagt, hvis vedkommende skal signere tinglysningsdokumenterne på dine vegne.

Hvad koster et skøde?

Når du skal have udarbejdet skøde, svinger prisen alt efter hvor du får det udarbejdet.

Hvis du gerne vil have Estaldo til at stå for alt det tunge papirarbejde, koster det 7.500,- for både skøde og refusionsopgørelse (berigtigelse) hos os.

Derudover er det også mere simpelt for dig, at vi tager os af det hele når du sælger igennem os. Så er det hele samlet ét sted.