Årsopgørelsen 2024 - Husk alle fradragene og få skat tilbage
Igen i år skal man sikre sig, at man ikke betaler for meget i skat. Her tænkes på fradrag som SKAT nogle gange glemmer, og som man selv skal være opmærksom på, kontrollere og indtaste. Her er Estaldos gennemgang af de vigtigste fradrag, som danskerne nogle gange glemmer.

Befordringsfradrag

Har man over 24 kilometer til og fra arbejde, så er man berettiget til at få befordringsfradrag. Kontroller at afstand korrekt og antal dage er korrekte. Husk du skal vælge den hurtigste vej og ikke nødvendigvis den korteste. 

Taksterne var i 2023:

Kørsel mellem 25 – 120 kilometer: 2,19 kr. pr. km

Kørsel over 120 kilometer: 1,10 kr. pr. km

For yderkommunerne gælder det høje kørselsfradrag for alle kørte kilometer over de 25 km. 

Servicefradrag

Du kan få fradrag for udvalgte serviceydelser, som f.eks. rengøring, børnepasning og havearbejde, der er udført i hjemmet eller fritidsboligen. Kravet er at man skal have betalt elektronisk og ikke med kontanter. Her kan man få op til 6.600 kroner i fradrag i 2023. 

Fradrag ved køb eller salg af ejendom

Husk at både garantiprovision, differencerenter, boliglånsforsikring, pantebrevsgaranti og renter på refusionsopgørelse er fradragsberettigede. Alle udgifter der kan indgå i en bolighandel.

Kontroller din banks opgørelser og sammenlign det med det som står på din årsopgørelse.

Underholdsbidrag (børne- og ægtefællebidrag)

Normalbidraget var i 2023 på 1.328 kroner om måneden svarende til 15.936 kroner om året, så har man betalt dette som børnebidrag, så skal man huske at taste dette. Har man aftalt et højere beløb er det, det som skal indtastes.

Fradrag for kost, logi og småfornødenheder (rejseudgifter)

Du kan få fradrag for kost, logi og småfornødenheder, hvis din arbejdsgiver ikke dækker dine rejseudgifter i forbindelse med arbejdet eller udbetaler skattefri godtgørelse. Dog maksimalt 30.500 kroner i 2023.

Donationer til velgørenhed

Man kan få fradrag for gaver, bidrag og donationer til velgørende organisationer, foreninger, fonde, stiftelser, institutioner og religiøse samfund, som er godkendt af Skattestyrelsen. Du kan højst få fradrag for 17.700 kr. i 2023.

Kontingent til fagforening og A-kasse

Husk at kontrollere, at dit fradrag for A-kasse og fagforening er korrekt opgivet. Du kan få fradrag for op til 6.000 kroner på fagforeningen i 2023 og A-kassen er fuldt fradragsberettiget.

Pensionsfradrag på ekstraordinære indbetalinger

Hvis du selv opretter pensionskonto med ratepension, kan du indbetale og fradrage op til 60.900 kr. i 2023. Bemærk at eventuelle indbetalinger fra din arbejdsgiver ved tælle med i det samlede beløb, man må indbetale.

Fradrag for betalingsbro

Krydser du en betalingsbro på vej til arbejde, kan du trække en del af udgiften til broen fra for hver tur over broen. Fradraget er 110 kroner pr. tur man krydser Storebæltsbroen og på 50 kroner pr. tur over Øresundsbroen.

Fradrag for tab på værdipapirer mm.

Husk at kontrollere at SKAT’s beløb er korrekt på din årsopgørelse.

Overvejer du at sælge din bolig? 🏡

Du får din egen personlige ejendomsmægler, som følger sagen fra start til slut. Derfor skal du ikke tænke på forhandling med købere, tungt papirarbejde eller juridiske spidsfindigheder. Læn dig blot trygt tilbage, imens vi sætter din bolig til salg.

Læs mere her:
Kontakt vores ejendomsmæglere